กิจกรรม
การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2018

รายละเอียด

วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 61 กกพ.ทภ.3 จัดการประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 เพื่อจัดเตรียมทีมและนักกีฬา รวมถึงแนวทางการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ โดยมี พ.อ. กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รอง เสธ.ทภ.3 (1) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องคชรัตน์ 2 บก.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล.

facebook