กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ ในส่วนของ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ผลัดที่ 2/62, 2/63, 2/64 และ 1/65

เมื่อวันที่ 01 พ.ย. 2565

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 31 พ.ย. 65 กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ ในส่วนของ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ผลัดที่ 2/62, 2/63, 2/64 และ 1/65 ซึ่งรับราชการจนครบกำหนดตาม พ.ร.บ. รับราชการในวันที่ 31 ต.ค. 65 และจะต้องดำเนินการปลดเป็นทหารกองหนุนกลับภูมิลำเนาในวันที่ 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป โดยมี ทหารกองประจำการ เข้ากระทำพิธี จำนวน 35 นาย พิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดครั้งนี้มี พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 (3) เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (1), ฝ่ายเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3, ผู้บังคับกองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กำลังพล กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมพิธี ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook