กิจกรรม
พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 (3) มีกำหนดการพบปะกำลังพล หลังจากการรวมแถวประจำวัน

เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2565

รายละเอียด

วันอังคารที่ 8 พ.ย. 65 พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 (3) มีกำหนดการพบปะกำลังพล หลังจากการรวมแถวประจำวัน เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติของกำลังพล เกี่ยวกับเรื่องระเบียบวินัยและแนวทางรับราชการทหารที่ถูกต้อง ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยมีกำลังพลในกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 195 นาย เข้ารับฟังคำชี้แจง ณ ลานรวมพลประจำวัน บริเวณข้างกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook