กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2565

รายละเอียด

วันอังคารที่ 15 พ.ย. 65 กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อเป็นการพบปะ สร้างการรับรู้ รับฟังความคิดเห็น และปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร รวมถึงชี้แจงข้อนโยบายและสั่งการของผู้บังคับบัญชา ตามที่ ผู้บังคับบัญชา กองทัพภาคที่ 3 มีความห่วงใยต่อสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของกำลังพล และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพบก โดยมี กำลังพลเข้ารับฟังการเสนาสนเทศ จำนวน 448 นาย การเสนาสนเทศกำลังพลครั้งนี้มี พล.ท. สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการเสนาสนเทศกำลังพล พร้อมผู้บังคับบัญชาใน กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เข้าร่วมรับฟังการเสนาสนเทศ ซึ่งก่อนการเริ่มการเสนาสนเทศกำลังพล มีวิทยากรพิเศษมาแนะนำประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 หลังจากนั้นต่อด้วย พ.อ. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ รองผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง การใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ สร้างการรับรู้ การป้องกันความเสี่ยง และภัยคุกคามในสื่อสังคมออนไลน์ ให้กับกำลังพล ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook