กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตรสังกัด กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2565

รายละเอียด

วันพุธที่ 16 พ.ย. 65 กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตรสังกัด กองทัพภาคที่ 3 ที่ได้รับการปรับย้ายครองตำแหน่งอัตราที่สูงขึ้น จำนวน 4 นาย ตามที่ ทบ. ได้มีคำสั่งให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน โดยมี นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการปรับย้ายครองตำแหน่งอัตราที่สูง ได้แก่ 1. พ.ท. วรปรัชญ์ กาศสกุล ผช.ฝกพ.ทภ.3 เป็น หก.กยก.มทบ.34 (อัตรา พ.อ.) 2. พ.ต. ชัฎสุ สุธาพจน์ ผช.ฝกพ.ทภ.3 เป็น ผช.ผอ.กกพ.ฝ่ายกำลังพล ทน.3 (อัตรา พ.ท.) 3. พ.ต. พรชัย มากเทพพงษ์ ผช.ฝกบ.ทภ.3 เป็น ผช.นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง ทภ.3 (อัตรา พ.ท.) 4. พ.ต. ณัฐพงษ์ หงษ์โม่ ผช.นทส.ทภ.3 เป็น ผบ.ส.พัน.4 พล.ร.4 (อัตรา พ.ท.) พิธีแสดงความยินดีและมอบเครื่องหมายยศ ครั้งนี้มี พล.ท. สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาในกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดี ณ ห้องรับรอง 1 กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook