กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะสำรวจทัศนคติ มีกำหนดการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนกำลังพลของกองทัพบก ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2565

รายละเอียด

วันอังคารที่ 22 พ.ย. 65 กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะสำรวจทัศนคติ มีกำหนดการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนกำลังพลของกองทัพบก ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ทุกกองทัพภาค ตามที่กองทัพบก ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานของกองทัพบก ในการนำพลังประชาชนมาสนับสนุนยุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ด้วยการเข้าถึงประชาชน และการอยู่ร่วมกันของหน่วยทหารกับประชาชนในพื้นที่ คณะสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นฯ มีจำนวน 6 นาย นำโดย พ.ท.หญิง รัตน์มณี สุยะใจ หน.สลก.ทบ. โดยมี พ.อ. บรรจบ ฟูวงค์สิทธิ์ รองเสธนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (3) เป็นผู้แทน กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะ ณ ห้องรับรอง 2 กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 การสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นฯ ครั้งนี้มีกำลังพลในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมรับการสำรวจ จำนวน 157 นาย ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook