กิจกรรม
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย

เมื่อวันที่ 07 ธ.ค. 2565

รายละเอียด

วันพุธที่ 7 ธ.ค. 65 กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย 1. ร.ท. เอนก อยู่รอด ผบ.มว.ขส.ร้อย.บก.ทภ.3 เลื่อนยศเป็น ร.อ. 2. ส.ท. วีระยุทธ ภู่คำ เลื่อนยศเป็น ส.อ. โดยมี พ.อ. อำนวย ฤทธิบาล ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ประดับยศให้กับกำลังพล ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook