กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีถวายสักการะและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 เนื่องในวันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2566

รายละเอียด

วันพุธที่ 18 ม.ค. 66 กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีถวายสักการะและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเกียรติประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษ และความภาคภูมิใจ เนื่องในวันกองทัพไทย (วันที่ 18 ม.ค.) ของทุกปี มีกำหนดการถวายสักการะฯ ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 3 สถานที่สำคัญ 1. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2. พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พลับพลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้านหลัง กองบังคับการกองพันเสนารักษ์ที่ 4 3. พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ 3 โดยการจัดพิธีถวายสักการะและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ในครั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 กำหนดจัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ให้กับ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 3 ระดับกองพัน, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 3 ระดับกรมหรือเทียบเท่า ในพื้นที่ จว.พ.ล., ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 3 ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป และ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กองทัพภาคที่ 3 และคณะ ตามลำดับ หลังจากเสร็จพิธีวางพานพุ่มถวายฯ กำลังพลทั้งหมด เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา ต่อเนื่อง โดยมี พล.ท. สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา บก.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook