กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2566 เนื่องในวันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2566

รายละเอียด

วันพุธที่ 18 ม.ค. 66 กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2566 เนื่องในวันกองทัพไทย โดยการจัดพิธีครั้งนี้ มีหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ในการสวนสนามสาบานธง พร้อมด้วย กำลังพลที่ได้รับการแต่งตั้งบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เข้ากระทำพิธีสาบานตนต่อธงชัยเฉลิมพล เพื่อแสดงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ โดยมี พล.ท. สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และผู้บังคับหน่วย ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก

facebook