กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะทำงานด้านกำลังพล ตรวจเยี่ยมหน่วยด้านกำลังพล ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ห้วงวันที่ 14 - 16 ก.พ. 66

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2566

รายละเอียด

วันพุธที่ 15 ก.พ. 66 กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะทำงานด้านกำลังพล ตรวจเยี่ยมหน่วยด้านกำลังพล ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ห้วงวันที่ 14 - 16 ก.พ. 66 นำโดย พล.ท. ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ หน.คณะทำงานด้านกำลังพล (เตรียมทหารรุ่นที่ 22) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การออมทรัพย์ ระบบเงินกู้ การแก้ไขปัญหาหนี้สินของกำลังพล ที่พักอาศัยของกำลังพลชั้นผู้น้อย รวมทั้งติดตามสวัสดิการของกำลังพลชั้นผู้น้อย ในด้านเบี้ยเลี้ยง เงินเดือนของทหารกองประจำการ โดยมีกำหนดการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, เข้าเยี่ยมพบปะผู้แทน ทภ.3, ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านกำลังพล ของหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ล. และ ตรวจเยี่ยมบ้านพักกำลังพลชั้นผู้น้อย โดยมี พล.ต. กฤษณะ ภู่ทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ให้การต้อนรับคณะ ณ มณฑลทหารบกที่ 39 การต้อนรับคณะทำงานด้านกำลังพลฯ ครั้งนี้มี พล.ท. จิราวัฒน์ จุฬากุล ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 3/ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ให้การต้อนรับคณะ พร้อมด้วย พล.ต. เจษฎา เงินกอบทอง เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 และ ผู้แทน กองฝ่ายอำนวยการ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับคณะ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

facebook