กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยรับผิดชอบ ในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 70 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2566

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 66 กองทัพภาคที่ 3 จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ตามที่ กองทัพภาคที่ 3ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยรับผิดชอบ ในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 70 ประจำปี 2566 ในห้วงวันที่ 16 - 20 ก.พ. 66 จำนวน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย, การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส และ การแข่งขันกีฬาจักรยาน (เพื่อสุขภาพ) โดยมีกำหนดการ ดังนี้ - ห้วงวันที่ 16 - 17 ก.พ. 66 เวลา 09.00 น. : การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก - วันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 66 เวลา 14.00 น. : การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ณ เซ็นทรัล พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - วันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 66 เวลา 06.30 น. : การแข่งขันกีฬาจักรยาน (เพื่อสุขภาพ) ณ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ครั้งนี้มี พล.ท. สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย พร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฯ โดยมี นาวาเอก บุญแสง มาลามาศ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการแข่งขันกับ แม่ทัพภาคที่ 3 โดยมีผลการแข่งขันเสมอกัน ณ ห้องบันเทิงทัพ 1 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

facebook