กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 สำหรับนายทหารประทวน, ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2566

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 66 กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลในส่วนของ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 สำหรับนายทหารประทวน, ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ มีกำลังพลเข้ารับการทดสอบ จำนวน 150 นาย การทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลฯ ครั้งนี้มี พล.ท. สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เข้าเยี่ยมชมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย พร้อมให้กำลังใจกำลังพลที่เข้ารับการทดสอบดังกล่าว โดยมี พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 (3) เป็นประธานพิธีเปิดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล พร้อมด้วย พ.อ. สมบัติ บุญกอแก้ว รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 (1) เข้าร่วมพิธีเปิดการทดสอบฯ ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook