กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจากอาสาสมัครทหารพราน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

รายละเอียด

วันอังคารที่ 21 ก.พ. 66 กองทัพภาคที่ 3 จัดการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจากอาสาสมัครทหารพราน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่กองทัพบก ได้พิจารณาจัดสรรแบ่งมอบโควตาการบรรจุนายทหารประทวน ที่จัดหาจากอาสาสมัครทหารพราน มีกำลังพลเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ จำนวน 111 นาย โดยมี พล.ท. สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เข้าเยี่ยมชมการสอบคัดเลือกฯ พร้อมให้กำลังใจกำลังพลที่้เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ณ ห้องบันเทิงทัพ 1 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การสอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้มี พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 (3) เป็นประธานเปิดการสอบคัดเลือกฯ พร้อมด้วย พ.อ. สมบัติ บุญกอแก้ว รอง เสธ.ทภ.3 (1) เข้าร่วมพิธีเปิดการสอบคัดเลือกฯ ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook