กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจากอาสาสมัครทหารพราน ประจำปีงบประมาณ 2566 (สถานีการสอบสัมภาษณ์)

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2566

รายละเอียด

วันพุธที่ 22 ก.พ. 66 กองทัพภาคที่ 3 จัดการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจากอาสาสมัครทหารพราน ประจำปีงบประมาณ 2566 (สถานีการสอบสัมภาษณ์) ตามที่กองทัพบก ได้พิจารณาจัดสรรแบ่งมอบโควตาการบรรจุนายทหารประทวน ที่จัดหาจากอาสาสมัครทหารพราน มีกำลังพลเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ จำนวน 111 นาย โดยมี พ.อ. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ รองผู้อำนวยการ กองทัพภาคที่ 3 เป็นหัวหน้าสถานีการสอบสัมภาษณ์ ควบคุมกำกับดูแล ณ กองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook