กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้บังคับหน่วยระดับกรม และ ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 เป็นส่วนรวม ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2566

รายละเอียด

วันพุธที่ 22 ก.พ. 66 กองทัพภาคที่ 3 จัดการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้บังคับหน่วยระดับกรม และ ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 เป็นส่วนรวม ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติจัดการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้บังคับหน่วยระดับกรม และ ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน โดยแยกให้กองทัพ และหน่วยระดับ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดำเนินการทดสอบฯ ณ ที่ตั้งหน่วยในห้วงเดือน ก.พ. 66 โดยจัดให้มีการทดสอบ จำนวน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี (จำนวน 3 ท่า) 2. การทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบกองทัพบก (ACRPT) มีผู้บังคับหน่วยเข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 67 นาย โดยมี พล.ท. สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เข้าเยี่ยมชมการทดสอบฯ และให้กำลังใจผู้บังคับหน่วยที่เข้ารับการทดสอบฯ พร้อมทั้งเข้าร่วมการทดสอบฯ ณ สนามทดสอบฯ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้บังคับหน่วยฯ ครั้งนี้มี พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 (3) เป็นประธานพิธีเปิดการทดสอบฯ พร้อมด้วย พ.อ. สมบัติ บุญกอแก้ว รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 (1) และ พ.อ. สมัย ขำพันธ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมพิธีเปิดการทดสอบฯ ณ สนามทดสอบฯ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook