กิจกรรม
กำลังพล กกพ.ทภ.3 ทำบุญตักบาตรประจำวันพระ สืบสานประเพณี

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2019

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 10 ม.ค. 62 กำลังพล บก.ทภ.3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันพระในช่วงเช้าสืบสานประเพณี ครั้งนี้ กกพ.ทภ.3 กำหนดเป็นเจ้าภาพพิธี โดยมี พ.อ. วรา อุตรพงศ์ รอง ผอ.กกพ.ทภ.3 รักษาราชการแทน ผอ.กกพ.ทภ.3 นำกำลังพลทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าอาคาร ศาสนสถาน ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พิษณุโลก

facebook