กิจกรรม
การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหาประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2019

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 14 ม.ค. 62 กองทัพภาคที่ 3 กำหนดจัดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหาประจำปี 2562 จำนวน 110 อัตรา ทดแทนการสูญเสียกำลังพล จำนวน 2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 112 อัตรา โดยสนามสอบ กองทัพภาคที่ 3 ได้รับสรรโควต้า จำนวน 18 อัตรา (เหล่า สบ. 2 อัตรา, เหล่า กง. 2 อัตรา และไม่จำกัดเหล่า 14 อัตรา) มียอดผู้เข้าสอบ จำนวน 248 นาย ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พิษณุโลก

facebook