กิจกรรม
การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตาม "คู่มือการฝึกพระราชทาน" กกพ.ทภ.3

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2561

รายละเอียด

วันอังคารที่ 16 ต.ค. 61 ทภ.3 จัดการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตาม "คู่มือการฝึกพระราชทาน" ของกำลังพล บก.ทภ.3 (กกพ.ทภ.3) ตามนโยบาย มทภ.3 โดยทำการฝึกฯ ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 0815 - 0845 ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พิษณุโลก

facebook