กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 กำหนดจัดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหาประจำปี 2562 (การสอบรอบสัมภาษณ์)

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2019

รายละเอียด

วันอังคารที่ 15 ม.ค. 62 กองทัพภาคที่ 3 กำหนดจัดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหาประจำปี 2562 (การสอบรอบสัมภาษณ์) ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พิษณุโลก

facebook