กิจกรรม

กิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ บก.ทภ.3


22 เม.ย. 2563

วันพุธที่ 22 เม.ย. 63 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานใน กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ออกกำลังกายเป็นส่วนรวม โดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกวันจันทร์, วันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 15.30 น. ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม facebook