กิจกรรม
กำลังพล บก.ทภ.3 และกอ.รมน.ภาค 3 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำไตรมาสครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 07 พ.ย. 2018

รายละเอียด

วันพุธที่ 7 พ.ย. 61 เวลา 0600 กกพ.ทภ.3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำไตรมาส กำลังพล บก.ทภ.3 และกอ.รมน.ภาค 3 ครั้งที่ 1 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บก.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พิษณุโลก

facebook