กิจกรรม

กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพลในสังกัด ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย


18 มิ.ย. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย. 63 กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพลในสังกัด ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย 1. จ.ส.ท. สุรเชษฐ์ สวยรักษ์ ตำแหน่ง เสมียน ผสวส.ทภ.3 2. ส.อ. กิตติ รุ่งเรือง ตำแหน่ง พลสูทกรรม มว.สูทกรรม ร้อย.บก.ทภ.3 3. ส.ท. พิษณุ ต่วนชะเอม ตำแหน่ง เสมียน แผนกสรรพกำลัง ทภ.3 โดยมี พ.อ. วรา อุตรพงศ์ ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ประดับยศให้กับกำลังพล ณ อาคารศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

กิจกรรม facebook