กิจกรรม

กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการตรวจร่างกาย ทหารกองประจำการที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อคัดเลือกกำลังพล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และ หลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่า ร. ประจำปี 2564 (ระดับ ทภ.3)


22 มิ.ย. 2563

วันจันทร์ที่ 22 มิ.ย. 63 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการตรวจร่างกาย ทหารกองประจำการที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อคัดเลือกกำลังพล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และ หลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่า ร. ประจำปี 2564 (ระดับ ทภ.3) ครั้งนี้ มียอดกำลังพล เข้ารับการตรวจร่างกาย จำนวน 103 นาย โดยมี แผนกจัดการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ควบคุมการปฏิบัติ ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

กิจกรรม facebook