กิจกรรม

กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการทดสอบความรู้ทางทหาร, ตรวจจิตเวช และ ตรวจหลักฐาน ทหารกองประจำการที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อคัดเลือกกำลังพล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และ หลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่า ร. ประจำปี 2564 (ระดับ ทภ.3)


23 มิ.ย. 2563

วันอังคารที่ 23 มิ.ย. 63 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการทดสอบความรู้ทางทหาร, ตรวจจิตเวช และ ตรวจหลักฐาน ทหารกองประจำการที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อคัดเลือกกำลังพล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และ หลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่า ร. ประจำปี 2564 (ระดับ ทภ.3) ครั้งนี้ มียอดกำลังพล เข้ารับการตรวจร่างกาย จำนวน 103 นาย โดยมี แผนกจัดการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ควบคุมการปฏิบัติ ณ ห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรม facebook