กิจกรรม
มทภ.3 พร้อมกำลังพล ร่วมอบรมการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

เมื่อวันที่ 09 พ.ย. 2018

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 61 เวลา 0900 กกพ.ทภ.3 จัดอบรมเรื่อง การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของกำลังพล และผู้บังคับบัญชา ทภ.3 ครั้งนี้ กำหนดหน่วย นขต.ทภ.3 ร่วมประชุม โดยมี พล.ท. ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.3 ร่วมเข้ารับการอบรมดังกล่าวฯ โดยได้เชิญ นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พิษณุโลก

facebook