กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการตรวจโรค และตรวจร่างกายทหารกองประจำการ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการ เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ประจำปี 2564 (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2563

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 63 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการตรวจโรค และตรวจร่างกายทหารกองประจำการ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการ เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ประจำปี 2564 (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. 63 ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook