กิจกรรม
พิธีประดับยศให้กับกำลังพล กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2018

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 61 กกพ.ทภ.3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล บก.ทภ.3 ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย พร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกำลังพลดังกล่าวฯ โดยมี พ.อ. วรา อุตรพงศ์ รอง ผอ.กกพ.ทภ.3 รักษาราชการแทน ผอ.กกพ.ทภด3 ประดับยศให้กับกำลังพล ณ ศาสนสถาน ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

facebook