กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการ (สนามสอบภาควิชาการ โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก) เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 01 ธ.ค. 2563

รายละเอียด

วันอังคารที่ 1 ธ.ค. 63 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการ (สนามสอบภาควิชาการ โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก) เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ประจำปี 2564 โดยมี พ.อ. วิทยา แก้วพรม รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (1) เยี่ยมชมการสอบคัดเลือกฯ ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook