กิจกรรม
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย และ บรรจุเข้ารับราชการใหม่ จำนวน 1 นาย

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563

รายละเอียด

วันพุธที่ 16 ธ.ค. 63 กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย และ บรรจุเข้ารับราชการใหม่ จำนวน 1 นาย - จ.ส.ต. ณรงค์ศักดิ์ ทองกล่ำ เสมียน แผนกสรรพกำลัง กองทัพภาคที่ 3 - ส.ต. กฤษฎา พุกเถื่อน นายสิบธุรการ แผนกสารบรรณ กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พ.อ. วรา อุตรพงศ์ ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ประดับยศให้กับกำลังพล ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook