กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดการตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ PDX ในพื้นที่ ทภ.3

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563

รายละเอียด

วันอังคารที่ 22 ธ.ค. 63 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดการตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ PDX ในพื้นที่ ทภ.3 เพื่อตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ของหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 3 ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป และ สำนักงานสัสดีจังหวัด โดยมี คณะตรวจสอบจาก กรมกำลังพลทหารบก นำโดย พ.อ. เศรษฐศักดิ์ ดีสุข ผอ.กอง กพ.ทบ. ครั้งนี้ พ.อ. วรา อุตรพงศ์ ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนหน่วย กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะ ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook