กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดอบรมกรรมการประเมินทัศนคติในการบรรจุเข้ารับราชการของ กองทัพบก ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2563

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค. 63 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดอบรมกรรมการประเมินทัศนคติในการบรรจุเข้ารับราชการของ กองทัพบก ประจำปี 2564 เพื่ออบรบกรรมการ ในการตรวจสอบ และประเมินผลทัศนคติ ของกำลังพลที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ก่อนเข้าปฏิบัติงาน และ ก่อนเข้ารับการบรรจุราชการ ในสังกัด กองทัพบก โดยมี คณะวิทยากรจาก กองทัพภาคที่ 1 ดำเนินการอบรม ครั้งนี้ พล.ต. สาธร ศิริยานนท์ เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนหน่วย กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะ ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook