ประชาสัมพันธ์
กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัคร ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 2 อัตรา

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2018

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัคร ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ต้องเป็นทหารกองหนุน / นายสิบกองหนุน ที่มีอายุตั้งแต่ 22 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล