ประชาสัมพันธ์
กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรย์)

เมื่อวันที่ 04 ธ.ค. 2018

กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรย์)
จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
และเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเป็นมาเกี่ยวกับโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3

กำหนดเริ่มงาน ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน
พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินงานตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3
โดยมี นาย พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก,
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาพิษณุโลก


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล