ประชาสัมพันธ์

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เป็นนายทหารประทวน จำนวน 4 อัตรา


16 ธ.ค. 2562

ตำแหน่ง
- เสมียน (ชกท.111, 113, 311, 710, 711, 712, 716, 717, 760, 768, 940, 941, 990) (อัตรา ส.อ.)
จำนวน 3 อัตรา
- พลขับรถ (ชกท.640) (อัตรา ส.อ.)
จำนวน 1 อัตรา

การปฏิบัติ
- ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ มารายงานตัว
ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธ.ค. 62 เวลา 08.30 น.
- การแต่งกาย : ชุดสุภาพ


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล