ประชาสัมพันธ์

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลสอบคัดเลือก อาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 31, กรมทหารพรานที่ 32 และ กรมทหารพรานที่ 35 เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 12 อัตรา


16 ธ.ค. 2562

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลสอบคัดเลือก อาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 31, กรมทหารพรานที่ 32
และ กรมทหารพรานที่ 35
เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 12 อัตรา

ตำแหน่ง
กรมทหารพรานที่ 31
- ผบ.ชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) (อัตรา ส.อ.)
จำนวน 1 อัตรา
กรมทหารพรานที่ 32
- ผบ.ชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) (อัตรา ส.อ.)
จำนวน 1 อัตรา
กรมทหารพรานที่ 35
- ผบ.ชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) (อัตรา ส.อ.)
จำนวน 9 อัตรา
- ผบ.ชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) (อัตรา ส.อ.)
จำนวน 1 อัตรา

การปฏิบัติ
- ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ มารายงานตัว
ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธ.ค. 62 เวลา 08.30 น.
- การแต่งกาย : ชุดสุภาพ


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล