ประชาสัมพันธ์

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี 2563 ห้วงที่ 2


08 เม.ย. 2563

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี 2563 ห้วงที่ 2

- กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 57 นาย
- กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 39 นาย
- กรมทหารพรานที่ 33 จำนวน 112 นาย
- กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 26 นาย
- กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 30 นาย
- หมวดทหารพรานหญิงที่ 31 จำนวน 3 คน
- หมวดทหารพรานหญิงที่ 32 จำนวน 3 คน

สำหรับการปฏิบัติ กรม ทพ. จะเรียกตัวบุคคลกองหนุนและพลเรือนที่ขึ้นบัญชีไว้ตามจำนวนที่ กพ.ทบ. อนุมัติอัตราบรรจุทดแทนการสูญเสียในห้วงต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียด - กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-070-9 ต่อ 73322 และ 055-241-842


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล