ประชาสัมพันธ์
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 หน่วย กรมทหารพราน สังกัด กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 หน่วย กรมทหารพราน สังกัด กองทัพภาคที่ 3

- กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 80 นาย
- กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 60 นาย
- กรมทหารพรานที่ 33 จำนวน 25 นาย
- กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 45 นาย
- กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 45 นาย
- หมวดทหารพรานหญิงที่ 31 จำนวน 3 คน
- หมวดทหารพรานหญิงที่ 32 จำนวน 5 คน

สำหรับการปฏิบัติ กรมทหารพราน จะเรียกตัวทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนที่ขึ้นบัญชีไว้ตามจำนวนที่ กรมกำลังพลทหารบก อนุมัติอัตราบรรจุทดแทนการสูญเสียในห้วงต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียด - กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-070-9 ต่อ 73322 และ 055-241-842


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล