ประชาสัมพันธ์
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564

กองทัพภาคที่ 3
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการสอบคัดเลือก
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
- เวลา 06.00 น. : การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ลานพื้นแข็งด้านหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- เวลา 13.00 - 15.00 น. : การสอบภาควิชาการ ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
- เวลา 07.30 น. : รายงานตัว ณ ลานพื้นแข็งด้านหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- เวลา 08.00 น. : เริ่มการทดสอบภาคปฏิบัติ ณ โรงรถ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3
- เวลา 10.00 น. : การสอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก : วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 และ ทางเว็บไซต์ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3

ติดต่อสอบถาม
- กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-070-9 ต่อ 73322 และ 055-241-842


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล