ประชาสัมพันธ์
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผล การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

เมื่อวันที่ 02 มี.ค. 2564

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผล การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

การปฏิบัติ
- ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ บุคคลตัวจริง และ บุคคลอะไหล่ รายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มี.ค. 64 ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

ติดต่อสอบถาม
- กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-070-9 ต่อ 73322 และ 055-241-842


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล