ประชาสัมพันธ์
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผล การสอบคัดเลือกอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 02 มี.ค. 2564

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผล การสอบคัดเลือกอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2564

การปฏิบัติสำหรับ ตำแหน่ง : พลวิทยุ, นายสิบกำลังพล, นายสิบสื่อสาร, ผบ.ชุดปฏิบัติการ
- ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ บุคคลตัวจริง รายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มี.ค. 64 ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

การปฏิบัติสำหรับ ตำแหน่ง : พลขับรถ
- ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ บุคคลตัวจริง และ บุคคลอะไหล่ รายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มี.ค. 64 ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

การแต่งกาย : ชุดปฏิบัติงานของหน่วย


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล