ประชาสัมพันธ์
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 (หน่วย กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3)

เมื่อวันที่ 06 ม.ค. 2565

กองทัพภาคที่ 3
ขอเชิญชวน กำลังพล และครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 (หน่วย กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3)
“วันเสาร์ที่ 8 ม.ค. 65 เวลา 09.00 น.”
ผ่านช่องทาง Facebook Live : กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 (www.facebook.com/div3rta)

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม
1. สมัครสมาชิก Facebook เพื่อเข้าใช้งานที่ www.facebook.com (การสมัครสมาชิกต้องมี Email หรือเบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคล ว่าผู้ใช้งานมีตัวตนจริง)
2. กำลังพล และครอบครัว ที่มีบัญชี Facebook อยู่แล้ว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที
3. ค้นหาเพจ Facebook กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 (www.facebook.com/div3rta) หรือเข้าผ่าน QR CODE บนหน้าเพจประชาสัมพันธ์
4. รอเวลาเริ่มกิจกรรม ในหน้าเพจ Facebook

ติดต่อรับของรางวัลได้ที่
- กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-070-9 ต่อ 73376 และ 055-241-842


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล