ประชาสัมพันธ์
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2565

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล