ประชาสัมพันธ์
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 9 อัตรา

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2565

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 9 อัตรา


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล