ประชาสัมพันธ์
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2565

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)

การปฏิบัติ
- ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ (เฉพาะบุคคลตัวจริง) รายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ม.ค. 65 ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- การแต่งกาย : ชุดปฏิบัติงานของหน่วย

ติดต่อสอบถาม
- กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-070-9 ต่อ 73322 และ 055-241-842


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล