ประชาสัมพันธ์
วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2565 (วันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 65)

เมื่อวันที่ 01 ก.พ. 2565

กองทัพภาคที่ 3
ขอเชิญชวน กำลังพล และครอบครัว ร่วมรำลึกวีรกรรม และเชิดชูเกียรติแด่วีรชนเหล่าทหารผู้กล้า ผู้ปกป้องแผ่นดิน
วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2565 (วันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 65)


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล