ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการช่วยเหลือติดต่อประสานงานด้านกำลังพลในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 04 พ.ย. 2565

ไม่ได้รับความสะดวก ในการติดต่อประสานงานด้านกำลังพลในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 !!! * กรุณาติดต่อ รองผู้อำนวยการ กองทัพภาคที่ 3 * ID Line : arty4-01


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล