ประชาสัมพันธ์
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจากอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2566

วันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 66 กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจากอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี 2566 ตามที่กองทัพภาคที่ 3 จัดการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจากอาสาสมัครทหารพราน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในห้วงวันที่ 21 - 22 ก.พ. 66 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

การปฏิบัติ - สำหรับกำลังพลที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ให้ติดต่อหน่วยต้นสังกัดเพื่อดำเนินการด้านธุรการเอกสารและหลักฐาน

หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ - ติดต่อ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 (แผนกจัดการ) : 055-241-842 (ทบ.โทร 73332)


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล