ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
วันที่ : 02 เม.ย. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผล การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ที่ขาดอัตราในสังกัด กองทัพภาคที่ 3
วันที่ : 10 มี.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์ รับสมัครกำลังพลเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กองทัพภาคที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ : 09 มี.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด
วันที่ : 02 มี.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผล การสอบคัดเลือกอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2564
วันที่ : 02 มี.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผล การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
วันที่ : 22 ก.พ. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
วันที่ : 15 ก.พ. 2564
กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
วันที่ : 09 ก.พ. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2564
วันที่ : 08 ม.ค. 2564
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564 (หน่วย บก.ทภ.3 และ ร้อย.บก.ทภ.3)
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 หน่วย กรมทหารพราน สังกัด กองทัพภาคที่ 3
ข้อมูล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 38 ข้อมูล
ค้นหา ประชาสัมพันธ์จากชื่อ
กรุณาระบุข้อมูล