ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 หน่วย กรมทหารพราน สังกัด กองทัพภาคที่ 3
วันที่ : 29 ส.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน
วันที่ : 20 พ.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์ รับสมัครกำลังพลเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ : 08 เม.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี 2563 ห้วงที่ 2
วันที่ : 23 มี.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อพิจารณาคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 16 ธ.ค. 2562
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลสอบคัดเลือก อาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 31, กรมทหารพรานที่ 32 และ กรมทหารพรานที่ 35 เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 12 อัตรา
วันที่ : 16 ธ.ค. 2562
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เป็นนายทหารประทวน จำนวน 4 อัตรา
วันที่ : 09 ธ.ค. 2562
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก อาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 31, กรมทหารพรานที่ 32 และ กรมทหารพรานที่ 35 เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 12 อัตรา
วันที่ : 09 ธ.ค. 2562
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เป็นนายทหารประทวน จำนวน 4 อัตรา
ข้อมูล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 29 ข้อมูล
ค้นหา ประชาสัมพันธ์จากชื่อ
กรุณาระบุข้อมูล