ประชาสัมพันธ์

ค้นหาข้อมูล ประชาสัมพันธ์
กรุณาระบุข้อมูล

รายละเอียด
เมื่อวันที่ 02 เม.ย. 2564

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผล การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ที่ขาดอัตราในสังกัด กองทัพภาคที่ 3
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์ รับสมัครกำลังพลเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กองทัพภาคที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 09 มี.ค. 2564

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด
เมื่อวันที่ 02 มี.ค. 2564

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผล การสอบคัดเลือกอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 02 มี.ค. 2564

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผล การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2564

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
เมื่อวันที่ 09 ก.พ. 2564

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 08 ม.ค. 2564

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564 (หน่วย บก.ทภ.3 และ ร้อย.บก.ทภ.3)
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 หน่วย กรมทหารพราน สังกัด กองทัพภาคที่ 3
ข้อมูล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 38 ข้อมูล