ประชาสัมพันธ์

ค้นหาข้อมูล ประชาสัมพันธ์
กรุณาระบุข้อมูล

รายละเอียด
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2563

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน
เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2563

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์ รับสมัครกำลังพลเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 08 เม.ย. 2563

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี 2563 ห้วงที่ 2
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อพิจารณาคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด
เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลสอบคัดเลือก อาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 31, กรมทหารพรานที่ 32 และ กรมทหารพรานที่ 35 เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 12 อัตรา
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เป็นนายทหารประทวน จำนวน 4 อัตรา
เมื่อวันที่ 09 ธ.ค. 2562

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก อาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 31, กรมทหารพรานที่ 32 และ กรมทหารพรานที่ 35 เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 12 อัตรา
เมื่อวันที่ 09 ธ.ค. 2562

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เป็นนายทหารประทวน จำนวน 4 อัตรา
เมื่อวันที่ 09 ธ.ค. 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 161 อัตรา หน่วย ทภ.3
ข้อมูล 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 38 ข้อมูล